Deze video toont de volledige procedure om DEPO-ELIGARDTM correct toe te dienen. U kunt de video volledig bekijken of in afzonderlijke hoofdstukken. Gezondheidsbeoefenaars in de medische sector die DEPO-ELIGARDTM moeten toedienen, worden aangeraden de video en de bijsluiter op regelmatige basis te bekijken opdat ze altijd de juiste procedure zouden volgen.

Bent u een gezondheidsbeoefenaar?

Dit hulpmiddel is gefinanceerd en ontwikkeld door Recordati S.p.A.