In deze instructievideo worden alle stappen weergegeven die nodig zijn voor de juiste bereiding, reconstitutie en toediening van EligardTM (leuproreline-acetaat). De instructievideo kan in zijn geheel worden bekeken of in afzonderlijke delen. Het is aanbevolen dat de zorgverleners die EligardTM toedienen, regelmatig deze instructies raadplegen om er zeker van te zijn dat zij altijd de juiste stappen volgen.

Ik ben een zorgverlener?

Deze website is gefinancierd en ontwikkeld door Astellas Pharma Europe Ltd.